Till Wifilm kontaktsida

Kommer snart:
KINGDOM OF THE
PLANET OF THE APES
Lördag 1 Juni 19.oo
2,25 Från 11 år 140kr
KATTEN GUSTAF -FILMEN
Söndag 2 Juni 13.oo
Söndag 2 Juni 15.oo
1,41 Från 7 år 120kr
STORMSKÄRS MAJA
Söndag 2 Juni 18.oo
2,44 Från 11 år 150kr

Nya filmer i sommar: (Fler kommer)