Till Höglandsbions huvudsida:
Till Höglandsbion

Ladda ner vårprogrammet i pdf-format
för bättre kvalitet:
Programmet i .pdf-format

Obs! På grund av rådande omständigheter
är vårens återstående föreställningar inställda.

Dvs ingen filmstudio 31/3 eller 21/4.
Vi återkommer efter sommaren.